📱 Open with App
HSK 6

gāng lǐng

纲领

Definitions

noun

programme, guiding principle

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
5běn lǐngability, skill
5jì lǐng dàiwear a tie
5lǐng dǎoleader, leadership; lead
5lǐng yùfield, domain
5tí gāngoutline
6dài lǐnglead, guide
6lǐng shì guǎnconsulate
6lǐng huìunderstand, grasp, comprehend
6lǐng tǔterritory
6lǐng wùunderstand, comprehend
6lǐng xiānlead, be ahead of
6lǐng xiùleader
6shuài lǐnglead, head, command
6zhàn lǐngcapture, occupy, seize