📱 Open with App
HSK 6

chéng qīng

澄清

Definitions

adj.

clear

verb

clarify

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3qīng chuclear
5qīng dànlight (food)
6qīng chèlimpid, clear
6qīng chénearly morning
6qīng chúeliminate, get rid of, clean away
6qīng jiéclean
6qīng lǐput in order, check up, clear up
6qīng xīdistinct, clear
6qīng xǐngclear-headed, sober; regain consciousness
6qīng zhēnpure and simple, Islam, Muslim