📱 Open with App
HSK 6

màn huà

漫画

Definitions

noun

cartoon, caricature

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3huàpainting; draw
4làng mànromantic
5dòng huà piàncartoon
6huà shé tiān zúruin the effect by adding something superfluous
6màn chángvery long, endless
6mí mànbe suffused with, fill the air, pervade