📱 Open with App
HSK 2

xīn

Definitions

adj.

new

Example Sentences

guòlelíngdiǎnjiùshìxīnniánle

It's new year after midnight.

xīnniánkuài lè快乐!

Happy new Year!

zhèshìxīnkāidefàn diàn饭店,wǒ men我们chángchángba

This is a newly opened restaurant, let's go have a try.

dexīnlín jū邻居hěnrè qíng热情

My new neighbour is very enthusiastic.

xiǎnggěixīnjiāmǎixiēpán zi盘子

I want to buy some dishes for my new home.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3xīn wénnews
3xīn xiānnew, fresh
4chóng xīnagain, afresh, anew
6chuàng xīninnovation; innovate
6gēng xīnupdate, replace, renew
6rì xīn yuè yìchange for the better day by day, change rapidly
6xīn chén dài xièmetabolism
6xīn lángbridegroom
6xīn niángbride
6xīn yǐngnovel, new and original
6zhǎn xīnbrand new