📱 Open with App
HSK 6

qīng chè

清澈

Definitions

adj.

limpid, clear

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3qīng chuclear
5qīng dànlight (food)
6chéng qīngclear; clarify
6qīng chénearly morning
6qīng chúeliminate, get rid of, clean away
6qīng jiéclean
6qīng lǐput in order, check up, clear up
6qīng xīdistinct, clear
6qīng xǐngclear-headed, sober; regain consciousness
6qīng zhēnpure and simple, Islam, Muslim