📱 Open with App
HSK 5

chén

沉默

Definitions

verb

be silent

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4yōu mòhumourous
6chén diànsediment; form a sediment
6chén mèndepressed
6chén sīponder, contemplate
6chén zhòngheavy, hard
6chén zhuócalm, self-possessed
6mò mòquietly, silently
6qián yí mò huàinfluence unconsciously
6shēn chéndeep, reserved, low-pitched