📱 Open with App
HSK 6

tǎn bái

坦白

Definitions

adj.

frank, candid

noun

confess

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2báiwhite
3míng baiclear, plain; understand, know
5tǎn shuàifrank, candid
6cāng báipale
6dàn bái zhìprotein
6kòng báiblank; blank space
6píng tǎneven, smooth, level, flat
ài yīn sī tǎnEinstein