📱 Open with App
HSK 5

fán róng

繁荣

Definitions

adj.

flourishing, prosperous

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
6fán huáprosperous, bustling
6fán mángbusy, bustling
6fán tǐ zìtraditional Chinese characters
6fán zhípropagate, reproduce, breed
6guāng rónghonourable; glory
6pín fánfrequent
6róng yùhonour, glory
6róng xìnghonoured
6xīn xīn xiàng róngthriving, prosperous
6xū róngvain, vanity