📱 Open with App
HSK 6

róng

荣誉

Definitions

noun

honour, glory

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
5fán róngflourishing, prosperous
6guāng rónghonourable; glory
6míng yùhonorary; reputation
6róng xìnghonoured
6shēng yùreputation, fame, prestige
6xīn xīn xiàng róngthriving, prosperous
6xìn yùprestige, credit
6xū róngvain, vanity