📱 Open with App
HSK 5

tòng

胡同

Definitions

noun

lane, alley

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1tóng xuéclassmate
3tóng shìcolleague
3tóng yìagree
4gòng tóngmutual, common
4tóng qíngsympathise with, pity
4tóng shímoreover; same time
4xiāng tóngsame
5hé tóngcontract
5hú shuōtalk nonsense
6hú luàncarelessly, at random
6hú xūbeard
6lián tóngtogether with, along with
6tóng bāofellow contryman, compatriot, sibling
6tóng zhìcomrade