📱 Open with App
HSK 6

zhěng dùn

整顿

Definitions

verb

rectify

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4zhěng lǐput in order, straighten out
5dùntime
5tiáo zhěngadjust, regulate
5wán zhěngcomplete
5zhěng gèwhole, total
5zhěng qítidy, neat
5zhěng tǐwhole, entirety
6dùn shíat once, immediately
6tíng dùnstop, halt, pause, be at a standstill