📱 Open with App
HSK 6

qīng chén

清晨

Definitions

noun

early morning

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3qīng chuclear
5qīng dànlight (food)
6chéng qīngclear; clarify
6líng chénearly of the morning
6qīng chèlimpid, clear
6qīng chúeliminate, get rid of, clean away
6qīng jiéclean
6qīng lǐput in order, check up, clear up
6qīng xīdistinct, clear
6qīng xǐngclear-headed, sober; regain consciousness
6qīng zhēnpure and simple, Islam, Muslim