📱 Open with App
HSK 6

chéng bēi

里程碑

Definitions

noun

milestone

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1inner, inside
4gōng lǐkilometre
4guò chéngprocess, course
5chéng dùdegree, level
5chéng xùprocedure, computer program
5gōng chéng shīengineer
5kè chéngcourse, curriculum
5rì chéngschedule
6qǐ chéngset out, start on a journey
6zhāng chéngrules, regulations, constitution
6zhuān chéngon a special trip
zhè lǐhere
nǎ lǐwhere