📱 Open with App
HSK 5

diàn chí

电池

Definitions

noun

battery, cell

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1dǎ diàn huàgive somebody a phone call
1diàn nǎocomputer
1diàn shìtelevision
1diàn yǐngmovie
3diàn tīelevator
3diàn zǐ yóu jiàne-mail
5chí tángpond, pool
5chōng diàn qì(battery) charger
5diàn táiradio station, transmitter-receiver
5shǎn diànlightning
6diàn yuánelectric power source
diàn huàphone, phone call, phone number