📱 Open with App
HSK 6

zhú nián

逐年

Definitions

adv.

year and year

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1niányear
2qù niánlast year
3nián jígrade
3nián qīngyoung
4nián língage
5nián jìage
5nián dàiage, decade, era
5qīng shào niánteenager, youngster
5zhú jiàngradually, steadily
5zhú bùprogressively
6bài niánextend New Year greetings
6lián niánseveral years straight
6nián dùyear
6qū zhúdrive out, expel, banish
6zhōu niánanniversary
jīn niánthis year