📱 Open with App
HSK 6

nèi

内幕

Definitions

noun

inside story

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
4nèiinside
4nèi róngcontent, substance
5kāi mù shìopening ceremony
5nèi bùinternal part, inside
5nèi kēinternal medicine
5zì mùsubtitle, caption
6nèi hánconnotation, self-possession
6nèi zàiinherent, intrinsic
6píng mùscreen
nèi méng gǔInner Mongolia