📱 Open with App
HSK 5

xìng yùn

幸运

Definitions

adj.

lucky, fortunate

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
2yùn dòngsports; do physical exercise
4xìng fúhappy; happiness
5mìng yùndestiny, fate
5xìng kuīluckily, fortunately
5yùn qiluck, fortune
5yùn shūtransport
5yùn yòngapply, put to use
6jiǎo xìnglucky, by luck
6róng xìnghonoured
6tuō yùnconsign for shipment, check
6yùn suànperform calculations
6yùn xíngbe in motion